- Fraktfritt order över 1500:- - Inga Faktureringsavgifter    - På nätet sedan -97     - Välkommen!     e posta oss    -  Tel 0346 97 515 

Ohms lag

För beräkning av spänning, ström, effekt och resistans.
Ange två kända värden.
Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.

Spänning (U): volt (V)
Ström (I): ampere (A)
Effekt (P): watt (W)
Resistans (R): ohm ()
Resultat:
U (spänning) = V (volt)
I (ström) = A (ampere)
P (effekt) = W (watt)
R (resistans) = (ohm)

 

Denna hjälpreda underlättar vid beräkningar av Ohms lag.

Ohms lag:

U är spänning och mäts i volt (V)
I är ström och mäts i ampere (A)
P är effekt och mäts i watt (W)
R är resistans (motstånd) och mäts i ohm ()
 Ohms Lag!